Informacje dla obywateli UE po brytyjskim referendum

     

„Kryzys polega na tym właśnie, że stare umiera, a nowe nie może się narodzić” - Antonio Gramsci

Odpowiedzi uzyskiwane w czasie zamętu mogą zaciemniać obraz. Czyniąc na wstępie to zastrzeżenie, możemy poczynić następujące uwagi: -

Zgodnie z Dyrektywą 2004/38 oraz z Traktatem o Unii Europejskiej, obywatele UE mają prawo do swobodnego przemieszczania się, a przy spełnieniu określonych warunków, także do nabycia prawa stałego pobytu po okresie pięciu lat.

Chociaż uprawnienia te wynikają bezpośrednio z prawodawstwa unijnego, to wywierają skutek jedynie dzięki ustawie uchwalonej przez brytyjski parlament. Gdyby ustawa brytyjskiego parlamentu została uchylona, uprawnienia te nie przysługiwałyby już osobom, które przybyłyby do Wielkiej Brytanii po jej uchyleniu.

Wątpliwości mogą powstać wokół kwestii uprawnień obywateli UE, powstałych przed takim uchyleniem. Co do zasady, obywatele UE, którzy ze względu na przysługujące im prawo do swobodnego przemieszczania się nie potrzebowali do tej pory zezwolenia na wjazd lub pozostanie w Wielkiej Brytanii, mogą być teraz zobowiązani do uzyskania takiego zezwolenia. Niemniej jednak, art. 70 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów chroni prawa nabyte osób fizycznych, na wypadek odstąpienia od Traktatu.

Trudno byłoby nam dziś spekulować, jakie stanowisko w sprawie zajmą brytyjskie władze. Gdyby jednak nie zostało przyjęte nowe stanowisko w kształcie przewidującym możliwość swobodnego przemieszczania nowo przybyłym obywatelom UE, to nawet gdyby prawa nabyte podlegały ochronie, uzyskanie Zezwolenia na Pobyt byłoby korzystne dla osób już obecnych w Wielkiej Brytanii, bo pozwoliłoby im odróżnić się od nowo przybyłych.

Obywatele UE, którzy zamieszkiwali i byli aktywni zawodowo na terenie Wielkiej Brytanii przez ostatnich sześć lat, mogą rozważyć możliwość złożenia wniosku o brytyjskie obywatelstwo. Również małżonkowie obywateli UE mogą zechcieć rozważyć, czy nie kwalifikują się do złożenia wniosku.

Z kolei osoby, które nie spełniają jeszcze warunku minimalnego czasu pobytu umożliwiającego wnioskowanie o brytyjskie obywatelstwo, mogą poczekać z decyzją kilka tygodni i zobaczyć, jakie stanowisko w sprawie praw nabytych zajmą władze brytyjskie.

W skrócie: -

Przedstawiamy poniżej informację Biura Pomocy Prawnej: - Brytyjczycy zagłosowali za opuszczeniem UE. Oznacza to, że w przyszłości możemy spodziewać się zmian niektórych przepisów - ale nie natychmiastowej. Do momentu ustanowienia nowych przepisów, wszystko pozostanie bez zmian.


Jeżeli jesteś obywatelem UE mieszkającym w Wielkiej Brytanii, twoje uprawnienia do życia tutaj, do pracy czy świadczeń socjalnych, nie ulegną zmianie, o ile rząd nie wprowadzi nowych przepisów. Twoje prawa nie zmienią się także jeśli jesteś obywatelem brytyjskim mieszkającym w UE lub podróżującym do UE. Nie musisz aktualnie podejmować żadnych działań. Zmiany w prawie zostaną ogłoszone przed ich wprowadzeniem, więc gdyby miały dotyczyć twojej sytuacji, będziesz miał czas się na nie przygotować.

To arrange a consultation, call +44(0)20 8399 3939 or email post@magne.co.uk